Piosenka

"Mądra rzeka"

I
Nie za górą,
nie za lasem
płynie sobie
mądra rzeka.
Czemu rzeka
taka mądra?
Obok stoi Biblioteka!
Jest tam mostek,
a na mostku
siedzą czytelnicy mali.
Rzeka słyszy jak
się chwalą,
co ostatnio
przeczytali.

II
Kasia czyta
o Afryce,
bo chce
małe słonie leczyć,
Tomek czyta
o kosmosie,
marzy żeby
tam polecieć.
A pod mostkiem
rzeczka marzy,
o tym by być
wielkim morzem.
Statki nieść na
własnym grzbiecie,
po dalekim
pływać świecie.

III
Z gór w doliny
płynie woda,
w morzu się
spotkały rzeki.
Każda z nich jest
bardzo mądra,
dzięki książkom
z Biblioteki.
Morskie fale
o brzeg biją,
już świat zwiedza
rzeczka mała.
Nawet sztorm jej
nie przestraszy,
bo już o nim
gdzieś czytała.

Oferta skierowana do Bibliotek i innych Instytucji Kultury.

Warsztaty prowadzą wspólnie Edyta i Robert Zarębscy.

Warsztaty odbywają się cyklicznie w odstępach około 30-to dniowych (od 2 do 4 spotkań).

Liczebność grupy do 30 osób w wieku powyżej 10 lat.  

Uczestnicy to dzieci i młodzież, zainteresowani  zdobyciem umiejętności tworzenia utworów literackich oraz sposobów ich wykorzystania w kulturze (tworzenie np. piosenki )

Czas trwania każdego spotkania to półtora do dwóch godzin zegarowych.

 Pierwsze spotkanie: zapoznanie z autorami i ich twórczością w zabawny- bajkowy sposób z muzyką w tle i prezentacją piosenki „Mądra rzeka”. Zakończone nauką obserwacji świata i robieniem notatek, szkiców potrzebnych do napisania bajki.

Zadanie domowe : obserwacja, robienie notatek i szkiców, tworzenie planu i próba napisania bajki.

Drugie spotkanie: odczytanie pomysłów i notatek, wspólne tworzenie bajki z uczestnikami. Omówienie zagadnienia co można zrobić z jednej bajki. Ogłoszenie konkursu na ilustrację lub wiersz czy bajkę.

Zadanie domowe : praca nad tekstem i ilustracją.

Trzecie spotkanie:   Droga bajki do książki połączona z opowieścią, jak powstaje książka. Kulisy pracy wydawniczej. Dalsza praca nad tekstem wspólnej bajki. Wprowadzenie do tematu tworzenia piosenki. Przyjmowanie prac na konkurs.

Zadanie domowe: Korekty tekstu bajki. Gromadzenie pomysłów, notatek do piosenki.

Czwarte spotkanie: Tworzymy tekst i melodię piosenki pasującej do naszej bajki. Ogłoszenie wyników konkursu. Wręczenie nagród i upominków i dyplomów uczestnikom konkursu i warsztatów.

© Projekt objęty prawami autorskimi.